Źródła historyczne

dariamazur 2021/2022, 6-10 latki, Aktualnosci, Klasy/Grupy


Historię możemy poznawać i badać na różne sposoby. 🧐Skamieliny są jednym ze źródeł historycznych – właśnie takie skamieliny wyszły z rąk czwartoklasistów!