Etapy edukacji w Scherzo

Edukacja w Scherzo, precyzyjnie przemyślana i zaplanowana, oparta jest na najnowszych badaniach naukowych dotyczących rozwoju dzieci. Zgodnie z psychomotorycznym rozwojem dziecka edukację dzielimy na cztery etapy:

2 i 3 latki – czyli edukacja przez zabawę
4 i 5-latki – pierwsze kroki w edukacji
Uczniowie klas 0-4 – solidne fundamenty edukacji
Uczniowie klas 5-8 – nowe wyzwania edukacyjne

Na każdym etapie edukacji, bardzo duży nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój uczniów, na kształcenie umiejętności życiowych. Podejmowanie wyzwań, wytrwała, systematyczna praca, zaangażowanie, a przy tym świetna zabawa są zawsze wspierane w każdej grupie wiekowej w Scherzo – od najmłodszych 2,3-latków, aż do ukończenia szkoły podstawowej.

Naszym celem jest, aby wszyscy nasi uczniowie rozpoczęli edukację w liceum jako pewni siebie, świetnie wyedukowani i szczęśliwi młodzi ludzie. Zależy nam na tym, aby dać naszym uczniom możliwość rozwoju w tak wielu dziedzinach, jak to tylko możliwe.

Od najmłodszych lat wspieramy rozwój intelektualny, społeczny, emocjonalny, fizyczny i moralny naszych przedszkolaków i uczniów szkoły. Nauka przedmiotów akademickich, sport, sztuka oraz różne dodatkowe aktywności podczas przerw obiadowych i po zakończeniu zajęć to codzienność naszych uczniów. Systemy „kumpel” (dla młodszych uczniów) oraz tutoring (dla starszych uczniów), połączone z lekcjami wychowawczymi prowadzonymi według programu „Edukacja osobista, społeczna, zdrowotna i ekonomiczna ”, zapewniają naszym chłopcom i dziewczętom opiekę i wsparcie we wszystkich dziedzinach ich szkolnego życia i na każdym etapie ich rozwoju.