Świetlica

W Scherzo proponujemy naszym uczniom bogaty i szeroki asortyment popołudniowych zajęć dodatkowych – klubów, na które uczniowie mogą uczęszczać, aby rozwijać swoje zainteresowania, poznawać coś nowego czy po prostu przyjemnie spędzać swój wolny czas po zakończeniu obowiązkowych zajęć.

Dlatego też tylko nieliczni uczniowie, którzy oczekują na przyjście rodziców, szczególnie młodsi i ci, którzy nie uczestniczą w danym dniu w różnorodnych aktywnościach, pozostają w świetlicy. Mamy nadzieję, że nasza oferta klubów popołudniowych jest na tyle interesująca, że każdy z uczniów, pośród licznych klubów: przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych związanych z różnymi zainteresowaniami odnajdzie klub, na który będzie z przyjemnością uczęszczał.

Jeśli w danym dniu uczeń nie może korzystać z klubów zainteresowań i oczekuje na przyjście rodziców lub na rodzeństwo biorące w tym czasie udział w zajęciach, przebywa w świetlicy popołudniowej lub w bibliotece.

Świetlica poranna – zaprasza uczniów, którzy wcześniej przyjeżdżają do szkoły i czynna jest już od godz. 7.30 aż do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.

W Scherzo działają świetlice:

ŚWIETLICA NA II PIĘTRZE – dla uczniów klas 0-4

Czynna jest od 7.30 do 8.15,  a po południu od 15.20 do 17.00. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy w danym dniu nie uczestniczą w zajęciach popołudniowych klubów przedmiotowych i/lub sportowych lub po zakończeniu klubu przedmiotowego oczekują na rodziców.

ŚWIETLICA NA I PIĘTRZE  – dla uczniów z klas 5,6,7,8

Czynna jest od 7.30 do 8.15 i przeznaczona jest dla uczniów, którzy przychodzą wcześniej do szkoły i oczekują na zajęcia.

Uczniowie klas 5-8 kończą zajęcia o 15:55 i przechodzą na podwieczorek. Kluby popołudniowe rozpoczynają się o 16:15 i trwają do 17:00 kolejne rozpoczynają się o 17.00 i trwają do 17:45.

ŚWIETLICA ”PÓŹNA” – BIBLIOTEKA

Czynna jest od 17.00 do 17:45

Przeznaczona jest wyłącznie dla rodzeństwa uczniów, których brat lub siostra uczestniczy w zajęciach klubów, lekcji indywidualnych lub zajęciach na basenie, które kończą się po godzinie 17.00.