Raport Kuratorium Oświaty

Szkoła i Przedszkole Scherzo zostały bardzo wysoko ocenione w czasie Ewaluacji Zewnętrznej przeprowadzanej w grudniu 2014 r. przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Jesteśmy dumni z oceny, jaką otrzymaliśmy. Nasza placówka spełnia wymagania, zdefiniowane przez Ministra Edukacji Narodowej w stopniu wysokim i bardzo wysokim. Znajdujemy się w gronie niewielu szkół i przedszkoli, które osiągnęły tak wysokie wyniki. Stanowi to dla nas docenienie naszych wysiłków, zmierzających do zapewnienia dzieciom najwyższego poziomu edukacji i opieki. Równocześnie tak dobre wyniki ewaluacji mobilizują nas do dalszej wytężonej pracy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportów, sporządzonych przez wizytatorów z Kuratorium.

Raport z ewaluacji zewnętrznej – przedszkole

Raport z ewaluacji zewnętrznej – szkoła