Historia Scherzo

Prywatna Szkoła Podstawowa  Scherzo rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku. Jej korzenie sięgają roku 1997, kiedy to powstało Przedszkole Muzyczne i popołudniowa Szkoła Artystyczna. Prywatna Szkoła Podstawowa i Przedszkole przez trzy lata funkcjonowały przy ul. Salwatorskiej.

Odkąd pojawił się pomysł utworzenia „Scherzo”, było wiadomo, że ma ono spełniać standardy europejskie: ma to więc być szkoła ze świetnym programem nauczania i wychowania oraz z zajęciami sportowymi i przedmiotami artystycznymi, prowadzonymi na bardzo wysokim poziomie. Wiedza i umiejętności uczniów wyniesione ze Scherzo mają stanowić solidny fundament  do dalszego ich rozwoju.

Nie przypadkiem Zespół Placówek Oświatowych „Scherzo” to właśnie szkoła podstawowa ze swoim przedszkolem. Szkoła i przedszkole tworzą spójny, przemyślany system edukacji uczniów, zapewniają przedszkolakom naturalne,  bezstresowe wejście w życie szkoły oraz ciągłość edukacji od najmłodszych lat, aż do ukończenia szkoły podstawowej.

Do pełnej realizacji wizji szkoły potrzebny był budynek. Kamień węgielny pod budowę szkoły poświęcił papież Jan Paweł II w listopadzie 2004 roku w Watykanie. Patronami szkoły zostali św. Franciszek i św. Dominik.

historia

Nowy budynek został otwarty 2 lutego 2006 roku przy ul. Korzeniaka w Olszanicy. Zaprojektowano go i wybudowano specjalnie dla potrzeb szkoły i przedszkola. Uroczystego otwarcia budynku dokonał metropolita krakowski, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.

W roku 2012 został dobudowany nowy budynek  dla najmłodszych naszych przedszkolaków 2 i 3- latków.

W roku szkolnym 2016/17, w związku z reformą edukacji która wprowadziła  ośmioletnią szkołę podstawową, szkoła została rozbudowana o dodatkowe piętro. Od roku szkolnego 2017/18 trwa budowa hali sportowej.