Biuletyn Informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym szkoły oraz przedszkola. Na stronach Biuletynu Informacyjnego znajdziecie Państwo ważne dokumenty takie jak Statut Szkoły i Przedszkola oraz Regulaminy obowiązujące w Scherzo.

Ze strony Biuletynu Informacyjnego można również pobrać różne druki szkolne i przedszkolne oraz zapoznać się z Raportem Kuratorium z ewaluacji w Scherzo w 2014 roku.  Można również zapoznać się z nasza kadrą i dowiedzieć się, jakich przedmiotów uczą poszczególnie nauczyciele i jakie pełnią dodatkowe funkcje.

W biuletynie znajdują się także informacje dotyczące posiłków, świetlicy szkolnej i przedszkolnej oraz ciekawe fakty z historii Scherzo.