Procedury zapisu dziecka do szkoły do klasy 0

Edukacja w szkole Scherzo rozpoczyna się w klasie 0 i jest kontynuowana w kolejnych latach nauki do klasy 8.

PROCEDURA ZAPISU DZIECKA DO KLASY 0

1. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z NAUCZYCIELEM SZKOŁY LUB/I UDZIAŁ W DNIU OTWARTYM
Rodzice, którzy są zainteresowani zapisem dziecka do szkoły Scherzo mogą poznać ofertą edukacyjną szkoły, jej organizację oraz warunki lokalowe, podczas spotkania indywidualnego on-line z nauczycielem szkoły panią Katarzyną Lechwar-Potempa lub podczas organizowanych w Scherzo dni otwartych. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły rekrutacja@scherzo.krakow.pl

W okresie pandemii Covid -19 zachęcamy do odwiedzenia nas w Dniu Otwartym on-line oraz obejrzenia prezentacji o naszej szkole. Zapraszamy także do obejrzenia filmu o klasie 0, dzięki któremu mogą Państwo zobaczyć jak uczą się i bawią nasze 6 latki i jaka panuje w Scherzo atmosfera.

2. ZŁOŻENIE KARTY UCZNIA
Rodzice, którzy są zdecydowani na zapisanie dziecka do szkoły wypełniają KARTĘ UCZNIA którą składają w sekretariacie osobiście lub mailowo na adres rekrutacja@scherzo.krakow.pl

3. SPOTKANIE Z UCZNIEM
Po dostarczeniu wypełnionej Karty Ucznia sekretariat zaprasza ucznia na trzy dni próbne i podaje rodzicom dwa terminy dni próbnych do wyboru.

W okresie pandemii Covid-19, jeśli trzydniowy pobyt dziecka w Scherzo będzie niemożliwy, sekretariat zaprasza dziecko na godzinne spotkanie w szkole z nauczycielem oraz pedagogiem szkolnym. O terminie spotkania powiadamia rodziców sekretariat.

4. ROZMOWA Z DYREKTOREM
Do tygodnia po spotkaniu z dzieckiem sekretariat zaprasza rodziców na rozmowę on line z dyrektorem szkoły oraz nauczycielem. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem Szkoły przed rozmową z dyrektorem.

5. POWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU DZIECKA DO SZKOŁY
Po rozmowie z rodzicami biorąc pod uwagę opinię nauczyciela i pedagoga szkolnego dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły. O podjętej decyzji dyrektora rodzice zostają powiadomieni przez sekretariat do trzech dni po rozmowie

6. DOSTARCZENIE PODPISANEGO OŚWIADCZENIA, KARTY ZDROWIA I WPŁATA WPISOWEGO NA KONTO

W przypadku pozytywnej decyzji dyrektora dotyczącej przyjęcia ucznia do szkoły rodzice, do trzech dni od powiadomienia sekretariatu, dostarczają do sekretariatu podpisane OŚWIADCZENIE, wypełnioną KARTĘ ZDROWIA oraz dokument potwierdzający WPŁATĘ WPISOWEGO. Dostarczenie do sekretariatu podpisanego przez oboje rodziców Oświadczenia wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.

Wszelkie informacje o wysokości opłat (zarówno wpisowego, jak i pozostałych) można znaleźć na stronie Opłaty.