Procedura zapisu dziecka do Młodszego Przedszkola na dwa lata edukacji w grupie 2,3 latków

1. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA LUB/I UDZIAŁ W DNIU OTWARTYM
Rodzice, którzy są zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola Scherzo do grupy 2,3 – latków mogą poznać ofertą edukacyjną przedszkola, jego organizację oraz warunki lokalowe, podczas spotkania indywidualnego z dyrektorem przedszkola lub organizowanych w Scherzo dni otwartych.
Rodzice umawiają się na indywidualne spotkanie z dyrektorem lub zgłaszają swój udział w Dniu Otwartym za pośrednictwem sekretariatu – osobiście, telefonicznie lub mailowo.

2. ZŁOŻENIE KARTY UCZNIA
Po wizycie w Scherzo rodzice, którzy są zdecydowani na zapisanie dziecka do grupy 2,3 – latków wypełniają KARTĘ UCZNIA, OŚWIADCZENIE i KARTĘ ZDROWIA DZIECKA . Wypełniona Kartę Ucznia oraz Kartę Zdrowia można przesłać na adres rekrutacja@scherzo.krakow.pl
Podpisane Oświadczenie przez obojga rodziców należy osobiście doręczyć do sekretariatu wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego.

O PRZYJĘCIU DO PRZEDSZKOLA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA W SEKRETARIACIE PODPISANEGO OŚWIADCZENIA I DOKONANIE WPŁATY WPISOWEGO

Wszelkie informacje o opłatach  można znaleźć na stronie Zasady dokonywania opłat