Nauczanie on-line

Mamy nadzieję, że poruszanie się po stronie dotyczącej nauki on-line będzie dość proste i znajdziesz na niej wszystkie informacje, które będą potrzebne w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Informacje istotne dla całej grupy uczniów przebywających na nauczaniu on-line, czyli nauce w domu, znajdują się w odpowiednich zakładkach po lewej stronie. Każda klasa począwszy od klasy 1 do klasy 8 ma swoją stronę, na której podane są kluczowe informacje dla danej klasy. Na tych stronach znajdują się również zakładki (proszę kliknąć +), które prowadzą do stron z planem lekcji oraz z zarysem programu dla każdej klasy w trymestrze III.
Materiały do pracy dla uczniów będą umieszczane tak jak do tej pory na Google Classroom, a lekcje będą odbywać się na Google Meet.

Lekcje mogą być nagrywane w celu omówienia z liderami lub dyrektorem metodyki nauczania i sposobu uczenia się dzieci.

Stworzyliśmy nowy „wirtualny” plan lekcji i chociaż ma on podobną strukturę do planu lekcji w szkole oraz planu lekcji w poprzednim trymestrze, wprowadziliśmy kilka zmian.

Kluczowe punkty do zapamiętania:

 • zachowaliśmy, podobnie jak w poprzednim trymestrze, dłuższą przerwę obiadową, aby dzieci mogły odejść od komputerów w ciągu dnia i spędzić czas na świeżym powietrzu (jeśli pozwala na to pogoda).
  W tym czasie, dla uczniów z klas 5-8 będziemy prowadzić sesję ćwiczeń sportowych oraz w niektóre dni – opcjonalne zajęcia sportowe, ale może to być również czas, w którym rodziny będą mogły wybrać się na spacer, aby skorzystać z dobrej słonecznej pogody, zamiast wyruszać na spacer prawie o zmroku pod koniec dnia. Uczniowie  klas 1-4 będą mieli swoje zajęcia sportowe z nauczycielem WF od 8.35 do 8.50.
  Rodzice, którzy dla swoich dzieci wybiorą stałą opcję spacerów lub wybiorą w danym dniu wspólny spacer zamiast zajęć sportowych z nauczycielem proszeni są o przesłanie informacji  tutorowi w klasach 5-8 w formie zwolnienia dziecka z zajęć sportowych, gdyż są one obowiązkowe w III trymestrze. Wyjątek stanowi poniedziałek, kiedy odbywa się apel dla kl. 5-8.
 • Kluby popołudniowe dla uczniów klas 1-4 nie odbywają się, natomiast uczniowie biorą udział w “Wiosennych wyzwaniach”. Więcej informacji znajdziesz w zakładkach po lewej stronie.
 • po południu, uczniowie klas 5-8, mają zajęcia klubów oraz wybranych przez siebie sekcji.
  Każdy uczeń będzie miał obowiązek wpisania do swojego Planera-kalendarza Google zajęć obowiązkowych oraz zajęć dodatkowych, w których będzie brał udział w III trymestrze. Poproś swoje dziecko o wydrukowanie planu zajęć obowiązkowych razem z klubami i sekcjami na które jest zapisane i przypnijcie plan w widocznym miejscu w domu
 • w klasach 5-8 w III trymestrze będzie obowiązywał plan lekcji z podziałem na tygodnie A i B. W tygodniu A wszystkie lekcje odbywać się będą online na Meet (tak jak w II trymestrze), natomiast w tygodniu B na części lekcji uczniowie będą samodzielnie pracować pod stałą kontrolą nauczyciela na Meet. Klasa 4 będzie dalej pracowała wg swojego podziału godzin obowiązującego w trymestrze II, choć będziemy również kładli nacisk na pracę indywidualną i w parach pod okiem nauczyciela. Klasy 1-3 będą pracowały według sprawdzonego podczas wcześniejszego trybu pracy on-line podziału godzin z uwzględnieniem czasu na zajęcia ruchowe
 • plan zdalnego nauczania wymaga aby wszyscy uczniowie mieli dostęp do odpowiedniej technologii, a ustalony plan zajęć obliguje uczniów do posiadania sprawnie działających urządzeń. Ponieważ tablety nie są dobrymi urządzeniami do długotrwałej pracy online uczniów, prosimy zaopatrzyć dzieci w sprawnie działające laptopy lub komputery.

Pierwszą osobą do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jest zawsze wychowawca klasy (w klasie 1-4) oraz tutor danego dziecka (w klasach 5-8).
W razie potrzeby przekażą oni wiadomości do odpowiedniego nauczyciela. Możesz również kontaktować się bezpośrednio z nauczycielem danego przedmiotu drogą mailową w domenie Scherzo. Jeśli nauczyciel przedmiotu będzie miał jakieś pytania lub będzie potrzebował przekazać informacje o dziecku również skontaktuje się z Tobą drogą mailową. Spotkania na Google Meet odbywają się tylko za pośrednictwem sekretariatu, który ustala termin spotkania dogodny dla obu stron.