Wychowawcy i tutorzy

Uczniowie Szkoły Starszej wkraczając w wiek dojrzewania potrzebują ogromnego motywowania i wsparcia. Są gotowi do aktywnej współpracy z nauczycielami, z którymi łączy ich relacja oparta na wzajemnym zaufaniu i szczerości.

Dzięki takim relacjom wzmacniamy naszych uczniów, uczymy odpowiedzialności tak, by byli gotowi do podejmowani samodzielnych, mądrych decyzji w życiu. Relacje te przynoszą obopólną radość i są nie do zastąpienia.

W Scherzo dbamy o to, aby każdy uczeń czuł się w szkole dobrze, aby każdy stanowił ważną część zgranej społeczności klasowej i szkolnej, aby szkoła nie była tylko miejscem nauki, ale również tworzenia się relacji, nawiązywania przyjaźni, przeżywania wspaniałych chwil w gronie znajomych i przyjaciół, które na długo pozostaną we wspomnieniach uczniów.

Istotną rolę w tym, aby uczniowie dobrze czuli się w szkole odgrywa wychowawca klasy, który wspiera wszystkich uczniów z danej klasy w ich rozwoju edukacyjnym, emocjonalnym i społecznym. Wychowawcy spotykają się z uczniami swojej klasy codziennie podczas porannych, 5 minutowych spotkań organizacyjnych oraz podczas tzw. „Kwadransa z wychowawcą”, który odbywa się po przerwie śniadaniowej. Regularne, codzienne 15-minutowe spotkania wychowawców z uczniami klasy to czas, w którym nie tylko uczniowie zgłębiają tajniki programu wychowawczego, a więc edukacji osobistej, społecznej, zdrowotnej i ekonomicznej, ale również jest to czas na świętowanie sukcesów uczniów oraz są omawiane i rozwiązywane różnorodne problemy klasowe.

Raz w tygodniu uczniowie spotykają się podczas 45 minutowej lekcji z wychowawcą i liderem departamentu wychowania aby poznać różne zagadnienia z programu „Edukacja osobista, społeczna, zdrowotna i ekonomiczna”.

Nad rozwojem personalnym każdego ucznia szkoły czuwają tutorzy który spotykają się ze swoimi podopiecznymi regularnie jeden raz w tygodniu.

Cała społeczność starszej szkoły spotyka się na cotygodniowych apelach. W szerszym gronie uczniów obchodzimy urodziny i imieniny, przyznajemy certyfikaty za osiągnięcia, świętujemy sukcesy. Uczniowie opowiadają o swoich wrażeniach z wycieczek, koncertów i spektakli, meczów i rozgrywek sportowych. Rozmawiamy o przeszłych i nadchodzących wydarzeniach. Omawiamy projekty i akcje charytatywne, ustalamy plan działania w drużynach oraz omawiamy pracę Rady Uczniów.

Apele to czas na spotkania i rozmowy. Spotykamy się z zaproszonymi gośćmi, autorytetami ze świata nauki, polityki, sztuki czy biznesu, którzy chcą podzielić się z uczniami swoimi osiągnięciami, sukcesami, wrażeniami, opowiedzieć o swojej działalności i pracy.

Podczas apelu również nauczyciele dzielą się z uczniami swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Opowiadając o różnych wydarzeniach przedstawiają swoje poglądy i punkty widzenia. Uczniowie, ucząc się na przykładzie innych, kształtują swoje poglądy i opinie, kreują swój świat wartości.

Więcej informacji o Departamencie wychowania znajduje się na stronie Departament Wychowania