Teatr

Teatr jest ważną częścią życia szkolnego każdego ucznia. Jesteśmy wyznawcami zasady, że każdy uczeń, bez względu na predyspozycje i talent, ma szanse występować w spektaklu szkolnym.

Okazji do występów w Scherzo jest bardzo wiele. W każdym trymestrze, podczas zajęć teatralnych uczniowie, przygotowują krótki występ jako podsumowanie  tematu trymestru. Pod koniec trymestru prezentują krótkie scenki związane z epoką, o której uczyli się na historii, języku polskim, religii, tańcu, muzyce  i plastyce.

Raz do roku wszyscy uczniowie klas, pod kierunkiem nauczyciela teatru, tańca i muzyki przygotowują wspólny spektakl. Jest to duże wydarzenie, na które zapraszani są rodzice.

Zachęcamy naszych uczniów do rozwijania swojej kreatywności i talentów, a tym samym do  uczestniczenia w popołudniowych klubach mistrza mowy i pióra oraz teatralnym. Klub mistrza mowy i pióra jest doskonałym miejscem do  ćwiczenia warsztatu pisarskiego i nabywania scenicznego doświadczenia.  Swoje prace pisarskie uczniowie prezentują podczas artystycznych czwartków. Przedstawiają również opowiadania, prezentują przemówienia oraz deklamują wiersze. Podczas klubu teatralnego uczniowie przygotowują różne scenki i mini spektakle, prezentują również swoje zdolności reżyserskie przedstawiając własne krótkie filmy, a nawet sztuki. Poprzez występy sceniczne rozwijają swoją osobowość, kształcą umiejętności osobiste i społeczne.