Muzyka

Muzyka jest wyjątkową formą komunikacji, która często zmienia sposób w jaki uczniowie czują, myślą i działają.

Muzyka ma duży wpływ na rozwój uczniów i jest ogromnie ważną częścią edukacji w Scherzo. Muzyka łączy intelekt i uczucia oraz umożliwia osobistą ekspresję, refleksję i ma duży wpływ na harmonijny emocjonalny rozwój młodego człowieka.

W Scherzo muzyka to nie tylko systematyczne lekcje muzyki od klasy 1 do 8,  ale także wszelkie aktywności związane z muzyką: uczestnictwo w klubie wokalnym, konkursy piosenki, indywidualne lekcje gry na instrumentach, indywidualne koncerty uczniów na przerwach lunchowych, koncerty instrumentalne podczas popołudniowych audycji muzycznych oraz wspólne śpiewanie w czasie uroczystości szkolnych.


Zachęcamy naszych uczniów do aktywnego angażowania się w różne formy amatorskiego uprawiania muzyki, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej. Uważamy, że granie i śpiewanie w zespole rozwija poczucie wspólnoty, zwiększa samodyscyplinę i kreatywność, wrażliwość estetyczną i daje ogromne poczucie zadowolenia i satysfakcji.

Pomagamy dzieciom uświadomić sobie dodatkowy wymiar, który muzyka może wnieść do życia, jako stymulujące i relaksujące doświadczenie, które może wyjść poza granice codziennego akademickiego programu nauczania. Rozwijamy umiejętności słuchania i doceniania szerokiej gamy różnego rodzaju muzyki jako bogactwa naszego dziedzictwa kulturowego. Organizujemy popołudniowe wyjścia na koncerty oraz tzw. Artystyczne czwartki, podczas których w czasie przerwy lunchowej zapraszamy gości, którzy dzielą się z uczniami swoimi pasjami muzycznymi.