Sztuka

Teatr, taniec, muzyka, plastyka wpisane są w codzienne życie szkoły Scherzo. Zarówno jako obowiązkowe przedmioty, jak i różnorodna ponadprogramowa oferta artystyczna zawarta w Złotym programie Scherzo.

Nauka gry na instrumentach, klub wokalno-muzyczny, nauka tańca nowoczesnego, klub teatralny, klub plastyczny – to zajęcia, na których każdy uczeń może rozwijać swoją ekspresję i kreatywność, doświadczać dumy ze swoich osiągnięć, ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu, rozwijać pewność siebie i wiarę w swoje możliwości.

Uczniowie uczestniczą w regularnych lekcjach muzyki, tańca, teatru i plastyki wpisanych w program korelacji międzyprzedmiotowej bloku przedmiotów humanistycznych i artystycznych. Na lekcjach poznają, jak rozwijał się teatr na przestrzeni wieków, co i jak tańczono, jaką grano i słuchano muzykę, jak przedstawiali otaczający ich świat wielcy malarze i rzeźbiarze. Uczniowie tworzą swoje prace, często inspirując się dziełami wielkich twórców. Uczą się tańczyć tańce charakterystyczne dla danych epok od pradziejów do czasów współczesnych, słuchają muzyki najwybitniejszych kompozytorów, ale i tworzą własną. Odgrywają różne sceny, przedstawiają spektakle. Co więcej, wielu naszych uczniów z klas 5-8 uczestniczy w indywidualnych lekcjach gry na instrumentach, grają i śpiewają w zespole. Uczestnicząc w popołudniowych klubach artystycznych, realizują swoje pasje i zainteresowania. Wiedzą, że ogólna wiedza o sztuce potrzebna jest do wszechstronnego wykształcenia, które jest niezbędnym warunkiem powodzenia w dorosłym życiu.