Sprawdzian w klasie 8

Corocznie szkoła Scherzo osiągała wysokie wyniki na Sprawdzianie szóstoklasisty, znajdując się w najwyższym, dziewiątym staninie. Oznacza to, że nasi uczniowie uzyskiwali wyniki znacząco wyższe, niż wyniki przeciętne uczniów innych szkół nie tylko w skali miasta, ale też gminy, województwa i kraju.

Jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie doskonale będą przygotowani do Egzaminu ósmoklasisty, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin będzie obejmował wiedzę i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach 1-8.

W latach 2019/2021 ośmioklasiści będą przystępować do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 będą przystępować do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Podajemy Państwu link do najważniejszych informacji o egzaminie: https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/