Fizyka

“To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki.” – Albert Einstein

Fizyka jest nauką zajmującą się opisem przyrody. Bada procesy zachodzące w otaczającym nas świecie. Zajmuje się wszystkimi obiektami, które nas otaczają. Człowiek od zawsze chciał więcej wiedzieć. Patrzył na gwiazdy, na świat wokół niego i pytał: dlaczego tak jest, jak to działa, skąd się to wzięło?

Ciekawość i chęć zbadania doprowadziła ludzi do poznawania, czym jest fizyka, ale także do zastosowania swojej wiedzy w praktyce. Świat działa wykorzystując nowe technologie, które są oparte na prostych prawach i zasadach fizycznych.

Fizyka jest nauką ścisłą, w której mocno wykorzystuje się umiejętności matematyczne, lecz jest też nauką eksperymentalną, opartą na obserwacji, doświadczeniach i weryfikacji swoich intuicyjnych poglądów. Dlatego w szkole Scherzo fizyka jest oparta na dwóch fundamentach: umiejętności obserwacji i wykonywaniu doświadczeń oraz weryfikacji tych wniosków poprzez odpowiednie wykorzystanie matematyki.