Chemia

“Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.” – Maria Skłodowska-Curie

Chemia to nauka zajmująca się badaniem natury i właściwości substancji, a zwłaszcza przemian, jakie między nimi zachodzą.

Chemia uzupełnia się z biologią i fizyką, bada naturę pod kątem wszystkiego, co się w niej znajduje, reaguje ze sobą i tym samym wpływa na organizmy żywe, na środowisko, na cały otaczający nas świat. Chemicy od najdawniejszych czasów badają strukturę tego świata od atomu po najbardziej skomplikowane związki, rozwiązując jedne zagadki, a inne tworząc.

Dlaczego woda podtrzymuje życie? Czym właściwie jest powietrze? Jak zbudowane jest wszystko wokół nas? To tylko niektóre z najważniejszych pytań, na jakie odpowiada chemia oraz ludzie na przestrzeni wieków oddający się nauce w całości, by odkryć te sekrety świata.

Chemia, jako nauka skupia się, więc na cząsteczkowej budowie całej materii, grupuje i klasyfikuje wszystkie materiały i substancje na Ziemi, bada reakcje, jakie miedzy nimi zachodzą, a także ich wpływ na środowisko i żyjące w nim organizmy.