Science – biologia, chemia, fizyka

Nauka przedmiotów SCIENCE czyli biologii, chemii, fizyki to pełna przygód podróż, podczas której uczniowie zbierają informacje, obserwują, analizują i odkrywają.

W Scherzo szczególnie koncentrujemy się na nauczaniu zasad pracy badawczej, metody naukowej polegającej na praktycznym dochodzeniu do wiedzy, na doświadczaniu, badaniu, sprawdzaniu i odkrywaniu. Uczniowie zdobywają wiedzę w trakcie prac badawczych, które są nieodłącznym elementem lekcji. Zachęcamy uczniów do zadawania pytań i samodzielnego myślenia, dochodzenia do wniosków i co najważniejsze korygowania swoich hipotez. Uczniowie wiedzą, że najważniejszy jest sam proces dochodzenia do wiedzy, a tym samym umiejętność uczenia się na własnych błędach. Ucząc się odkrywają, że świat, w którym żyjemy to ogromna i jeszcze nie do końca zbadana przestrzeń, a w nauce biologii, chemii i fizyki jest ciągle coś do odkrycia i zbadania. Uczniowie uświadamiają sobie, że wszystkie znane odpowiedzi na pytania generują nowe pytania i nowe obszary do zbadania.

Dajemy naszym uczniom możliwość wzmacniania i rozwijania swojej naturalnej ciekawości świata. Motywujemy do zadawania pytań i szukania odpowiedzi jak działa świat. Propagujemy ideę, że nauka przedmiotów takich jak biologia, chemia i fizyka jest przede wszystkim nauką myślenia, a nie tylko zdobywaniem wiedzy, która ma być zapamiętana.

Staramy się, aby program biologii, chemii i fizyki był przystępny i ekscytujący dla wszystkich uczniów, uznając, że dla jednych uczniów nauka przedmiotów science stanie się pasją, a inni zakończą uczenie się ich w szkole.
Wykorzystując coraz bardziej zaawansowane technologicznie narzędzia stwarzamy uczniom jak najlepsze warunki, aby uczyli się, już na samym starcie długiej podróży przez życie, podejmować świadome decyzje w kwestiach, które są ważne dla nich samych oraz całej naszej planety.

Zgodnie z nową podstawą programową w polskich szkołach nauczanie biologii, chemii i fizyki rozpoczyna się obecnie w klasie 7. W Scherzo przedmioty te stanowią blok SCIENCE, ich naukę rozpoczynamy już w klasie 1 i kontynuujemy aż do ukończenia szkoły podstawowej.

Program przedmiotów Science w Scherzo ułożony jest w 3 bloki tematyczne: biologia, chemia i fizyka. Przez 4 tygodnie uczniowie skupiają się wyłącznie na biologii, w następnych tygodniach na chemii, a w kolejnych na fizyce. Cztery godziny danego przedmiotu tygodniowo przez cztery tygodnie umożliwiają uczniom pełne zaangażowanie się w dane zagadnienie a przede wszystkim samodzielne dochodzenie do wiedzy poprzez pracę badawczą miedzy innymi: wyszukiwanie informacji w różnych źródłach, notowanie ich i przetwarzanie oraz przeprowadzanie doświadczeń, obserwację, analizę i dokonywanie odkryć.

Uczniowie klasy 5, którzy do klasy 4 ukończyli brytyjski program „100 lekcji Science”, rozpoczynają edukację według nowego, niezwykle ciekawego programu Oxfordzkiego i będą ją kontynuować według tego programu do ukończenia klasy 8. W tym roku szkolnym klasa 6 zakończy rozpoczęty program „100 lekcji Science”, a klasy 7-8 w latach szkolnych 2017–21 opierają się na autorskich programach, przygotowanych specjalnie dla nich w oparciu o podręczniki WSiPu.

Zajęcia biologii i chemii i fizyki odbywają się w specjalnie dostosowanych pracowniach. Pracownia biologiczno-chemiczna jest najnowocześniejszym w Polsce laboratorium na poziomie uniwersyteckim, w pełni wyposażonym we wszelkie narzędzia i odczynniki potrzebne uczniom do samodzielnego i praktycznego dochodzenia do wiedzy.