Religia

Edukacja religijna w szkole Scherzo to nauka o Bogu, ludziach, ideach, wartościach, historii. Rozwija osobowość uczniów, uczy  analizowania swojego życia oraz życia innych.

W klasach 5-8 edukacja religijna włączona jest w program szkoły oparty na korelacji przedmiotów humanistycznych i artystycznych.

Religia w Szkole Scherzo pomaga uczniom: 

  1. nabywać i rozwijać wiedzę, zrozumieć idee chrześcijaństwa i innych wielkich religii świata;
  2. rozwijać pozytywne nastawienie do wszystkich ludzi, szanując wierzenia i zwyczaje innych;
  3. uświadomić sobie wpływ przekonań religijnych, wartości i tradycji na jednostki i społeczeństwa oraz to, jak religia kształtowała i inspirowała historię i kulturę ludzkości;
  4. kształtować postawy moralne, religijne, społeczne i kulturalne; pomaga rozwijać tolerancję, uczy wyrozumiałości dla innych, poczucia wagi sprawiedliwości i prawdy w naszym społeczeństwie;
  5. odkrywać zdolności do podejmowania uzasadnionych i świadomych decyzji moralnych i religijnych;
  6. interpretować fakty i dziejące się w świecie zjawiska, myśleć refleksyjnie, kierować się empatią, analizować i ewaluować swoje postawy, religia pomaga także w ich ekspresji;
  7. rozwijać i wzmacniać postawy (takie jak: zaangażowanie, uczciwość, szacunek, zrozumienie) i realizować je we własnych życiu;
  8. aktywnie uczestniczyć w pomaganiu ludziom, którzy są w gorszym położeniu i potrzebują wsparcia i pomocy.

Nauka religii w Scherzo włącza się w ogólną myśl przewodnią szkoły, która zakłada, że edukacja jest potrzebna do rozumienia świata i musi być związana z codziennym życiem. Odrzucamy nabywanie encyklopedycznej wiedzy i uczenie się tylko do testów czy sprawdzianów. Uważamy, że nauka jest bazą do nabywania umiejętności życiowych!