Informatyka

W Szkole Starszej, podobnie jak w Młodszej, skupiamy się na umiejętności korzystania z zasobów Internetu, platform edukacyjnych, różnorodnych aplikacji.

Aby uczniowie stali się świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami nowoczesnych technologii, muszą mieć z nimi kontakt stosunkowo często.

Podczas jednej godziny informatyki tygodniowo, która odbywa się w pracowni informatycznej, uczniowie doskonalą umiejętności techniczne: m. in. wchodzą w świat programowania, poznają sposoby prezentowania i zapisu algorytmów oraz tworzą animacje za pomocą SCRATCHa. Kontynuują pracę z pakietem Office, a także zapoznają się z budową komputera od środka. Natomiast podczas lekcji biologii, chemii czy historii uczniowie wykorzystują nabytą wiedzę w praktyce. Mając do dyspozycji tablety mają możliwość pozyskiwania informacji potrzebnych w toku lekcji i wykorzystywania ich w pracy projektowej.

Podczas lekcji języka angielskiego każdy z naszych uczniów wyposażony jest w indywidualny tablet. Precyzyjnie zaplanowane lekcje pod kątem wykorzystania aplikacji i platform edukacyjnych, takich jak np. Khan Academy umożliwiają uczniom pozyskiwanie informacji zgodnie z instrukcją, przeprowadzanie quizów sprawdzających nabyte wiadomości itp.

W tym roku wdrażamy również system pracy, zwany „odwróconą klasą”, gdzie multimedia są niezbędnym narzędziem w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności przez uczniów.

Naszym celem jest w najbliższej przyszłości wyposażyć większość pracowni w tablety dla uczniów, dzięki czemu na bardzo wysokim poziomie uda nam się zrealizować nasze cele edukacyjne oraz dać uczniom możliwość zdobycia wielu niezwykle ważnych umiejętności życiowych.

Dodatkowo, zainteresowani programowaniem uczniowie mogą raz w tygodniu uczestniczyć w popołudniowym klubie programisty.