Filozofia

W naszej szkole uczniowie z klasy 8 mają zajęcia z filozofii w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Dlaczego filozofia w klasie 8? Ponieważ to właśnie dzieci i młodzież są zagorzałymi filozofami – posiadają naturalne predyspozycje do dziwienia się i odkrywania otaczającej ich rzeczywistości w wielu aspektach. To, do czego dążą dorośli filozofowie – uzyskanie obiektywnego, wolnego od nabranych wcześniej doświadczeń spojrzenia na świat, dzieci posiadają naturalnie, naturalne dla nich jest również pragnienie zbadania i zrozumienia tego, co wokół nich się dzieje. Młodzież natomiast dorasta do stawiania poważnych pytań i inicjowania dyskusji, debat, budowania trafnej argumentacji. Lekcje filozofii zapewniają im więc zaplecze teoretyczne i praktyczny warsztat skutecznej dyskusji.

Badania naukowe jednoznacznie pokazują, że uczniowie, którzy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z filozofii, rozwijali się szybciej od swoich rówieśników, którzy nie mieli tego typu zajęć. Lepiej radzili sobie w różnorakich dyskusjach, byli bardziej zaangażowani w lekcje. Zaobserwowano także wzrost umiejętności, nie tylko społecznych, ale i matematycznych.

W Scherzo zaczynamy przygodę z filozofią od spotkania z jej podstawowymi zagadnieniami – czym jest, jak ją rozumiano na przestrzeni wieków, czym zajmuje się do dziś. Umożliwiając naszym uczniom praktykowanie filozofii na ich miarę, zapewniamy rozwój kompetencji intelektualnych, zaangażowanych w proces filozofowania, a które z sukcesem mogą oni wykorzystać na wielu innych płaszczyznach edukacji. Dzięki lekcjom filozofii uczniowie nabywają również kompetencje niezależności filozoficznej – potrafią samodzielnie i krytycznie oceniać procesy zachodzące w ich otoczeniu, uważnie i refleksyjnie obserwować rzeczywistość, uczą twórczego „dziwienia się” otaczającym ich światem i budowania opinii opartej na własnych przemyśleniach.

Jesteśmy przekonani, że szkoła podstawowa to doskonały czas na rozwijanie kształtowanych na zajęciach filozofii umiejętności życiowych – logicznego myślenia, dostrzegania wielości możliwych sposobów widzenia świata, myślenia krytycznego, konstruktywnej dyskusji. Obserwując entuzjazm i zaangażowanie uczniów, uczestniczących w zajęciach filozofii, utwierdzamy się w przekonaniu, że zajęcia te są dla nich okazją do wszechstronnego rozwoju.