Program nauczania

Oferujemy naszym uczniom bogaty i zrównoważony programu nauczania, który stymuluje, pobudza i mobilizuje uczniów do osiągnięć na ich najwyższym poziomie.

Program nauczania w Scherzo jest interesujący, angażuje uczniów i daje dużo możliwości łączenia go z codziennym, realnym  życiem. Zaszczepia miłość do nauki, do poszerzania swoich umiejętności, do zdobywania wiedzy, do samodzielnego odkrywania i dociekania, uczy uczenia się przez całe życie.

Jesteśmy pewni, że dzięki naszemu  programowi  uczniowie będą doskonale przygotowani nie tylko do testu kompetencji po 8 klasie, ale też do podejmowania wyzwań na kolejnym stopniu edukacji w liceum.

W klasie 8 naszym głównym celem jest przygotowanie uczniów do testu kompetencji po szkole podstawowej, dlatego też dużo czasu poświęcamy na powtarzanie i systematyzowanie wiedzy uczniów i ćwiczymy umiejętności. Cały czas wskazujemy naszym uczniom jak skutecznie się uczyć i dostarczamy im wiele możliwości do refleksji, w jaki sposób uczą się najlepiej.

Od klasy 5 praca każdego ucznia jest wspierana przez nauczyciela tutora, który dba o jego rozwój. Wierzymy, że nasi najstarsi uczniowie z pewnością siebie będą dążyli do osiągania założonych celów edukacyjnych, a tym samym do osiągania najwyższych standardów z  poszczególnych przedmiotów.

W naszym programie oprócz lekcji przedmiotowych  proponujemy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć podczas przerw obiadowych oraz podczas popołudniowych klubów: sportowych, artystycznych i innych związanych z zainteresowaniami uczniów. Przez cały okres edukacji w Scherzo zachęcamy naszych uczniów do korzystania z naszej szerokiej oferty różnorodnych aktywności, a tym samym z możliwości rozwijania różnych zainteresowań, próbowania czegoś nowego.  W ostatnim roku, w klasie 8, uczymy również skutecznego zarządzania  swoim czasem i  znalezienia właściwej równowagi pomiędzy nauką przedmiotów akademickich a rozwijaniem swoich pasji i zainteresowań.

Dążymy do tego, aby sposób myślenia naszych uczniów nastawiony był  na ich własny rozwój  i aby starali się dążyć do możliwie najlepszych osiągnięć w stawianych przed nimi wyzwaniach.  Naszym zadaniem jest inspirować i zarażać ich entuzjazmem, pobudzać i czuwać nad ich rozwojem, pokazać im jak się uczyć i upewniać się, że ich edukacja jest na najwyższym poziomie i przygotowuje każdego z nich do życia we współczesnym świecie.