Klasy 5-8 – nowe wyzwania edukacyjne

W Scherzo wierzymy w edukację, która nie tylko przygotowuje do testów kompetencji, ale która rozwija całego człowieka. Nauczanie i wychowanie rozumiemy jako spójny system mający na celu wykształcenie człowieka umiejącego odnaleźć się w świecie XXI wieku.

Poprzez edukację przedmiotową, sport, sztukę oraz różne zajęcia dodatkowe w ramach popołudniowych klubów i aktywności na przerwie obiadowej ujętych w  Złotym Programie Scherzo przygotowujemy naszych uczniów do życia we współczesnym świecie.  System Tutoringu, doskonałe programy wychowawcze, system drużyn dają nam pewność, że uczniowie w szkole są zadbani i zaopiekowani we wszystkich obszarach.

Szczególnie duży nacisk kładziemy na umożliwienie naszym uczniom poznawania wielu dziedzin  i rozwoju w tak wielu obszarach, jak to tylko możliwe. Uczniowie zachęcani są do stawiania sobie coraz większych  wyzwań, do ciężkiej pracy ale i dobrej zabawy. Naszym celem jest, aby nasi uczniowie stawali się pewnymi siebie, zadowolonymi, wykształconymi, mądrymi i dobrymi młodymi ludźmi doskonale przygotowanymi do przejścia na wyższy stopień edukacji w liceum.

Więcej informacji o Szkole Starszej (klasy 5-8) znajduje się na stronie Etapy edukacji w Scherzo oraz Dlaczego My.