Solidne fundamenty edukacji

Klasy 0-4 – solidne fundamenty edukacji

Pierwsze pięć lat szkoły podstawowej, od klasy 0 do klasy 4, to bardzo ważny etap w edukacji dziecka.

Umiejętności, które dzieci zdobywają w dwóch pierwszych latach nauki, dają im niezbędne kompetencje do dalszego kształcenia: wtedy uczą się czytać, pisać, liczyć i myśleć. Nabywają niezbędne kompetencje poznawcze i społeczne, kształtują nawyki związane z nauką i odpowiednim zachowaniem. Od wczesnej edukacji zależy, czy dziecko będzie się uczyło z pasją, czy też będzie to dla niego przykrym obowiązkiem. Praca nauczyciela w tym okresie bazuje na naturalnej ciekawości i pasji poznawczej dziecka, a jej celem jest odkrycie potencjału każdego ucznia, podtrzymanie jego ciekawości i wyposażenie dziecka w odpowiednie narzędzia, by mogło swoje pasje rozwijać przez całe życie.

Kolejne trzy lata nauki, od klasy 2 do 4, to czas większych wyzwań edukacyjnych, bazujących na fundamentach zdobytych we wcześniejszych latach. Uczymy naszych uczniów przejmować odpowiedzialność za swoją naukę, pokazujemy im, jak dążyć wytrwale do obranego celu, nie poddawać się. Współpraca, działanie, inicjatywa to jedne z wielu umiejętności, które nasi uczniowie doskonalą zarówno podczas zajęć akademickich, artystycznych, sportowych, jak i podczas niezwykle bogatego i wyróżniającego naszą szkołę programu zajęć popołudniowych, rozwijającego zainteresowania dzieci.

Scherzo to szkoła, w której rozwój człowieka jest priorytetem realizowanym w twórczej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie Scherzo to dzieci, które chcą się uczyć, stawiają sobie ambitne cele i wierzą, że potrafią je osiągnąć. Tacy sami są ich nauczyciele – pełni pasji, konsekwentni i wytrwali.

Szkołę Młodszą wyróżnia :

  • program autorski bazujący na doskonałych programach brytyjskich zapewniający najwyższy poziom edukacji według standardów europejskich (program do nauki czytania i pisania, program Literatura i Język, program do nauki matematyki, przyrody oraz Międzynarodowy Program dla szkół podstawowych – IPC),
  • świetna organizacja dnia, zapewniająca czas na efektywną naukę, czas na posiłek i relaks oraz na różne aktywności związane z zainteresowaniami dzieci – zarówno podczas przerwy lunchowej, jak i po zakończeniu zajęć,
  • doskonała baza lokalowa:  własna, dobrze wyposażona biblioteka oraz  specjalne pracownie przeznaczone dla młodszych dzieci: pracownia przyrodnicza, plastyczna, matematyczna, dwie pracownie języka angielskiego. Dodatkowo Szkoła Młodsza korzysta z pozostałego bogatego zaplecza Scherzo: z sali teatralnej, sali sportowej, jadalni oraz boisk, ogrodu i placu zabaw.

Dbamy o wysoki poziom nauczania w przyjaznym, bezpiecznym i rozwijającym każdego ucznia środowisku. Kształtujemy zdolności każdego dziecka, pomagamy w pełni wykorzystać jego potencjał. Wzmacniamy wiarę uczniów w ich możliwości, rozwijamy samodzielność, siłę ekspresji, chęć do nauki, a także szacunek do wszystkiego, co można osiągnąć ciężką pracą oraz samodyscypliną. Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.

Mamy wysoki poziom wymagań edukacyjnych wynikających z szerokiego i bogatego programu. Regularnie monitorujemy nasz program i metody nauczania, aby mieć pewność, że znajdują się one niezmiennie na najwyższym poziomie.

Naszym najważniejszym zadaniem jest zaszczepienie w dzieciach zapału do nauki, do zdobywania wiedzy i stworzenie takiej atmosfery, aby to zdobywanie wiedzy sprawiało naszym uczniom radość.