Wychowanie i opieka


47.WYCHOWANIE I OPIEKA IMG_8454

Priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny. Szkoła ma tylko funkcję wspierającą.
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dla dziecka. W domu rodzinnym dziecko nabywa zasad zachowania się, uczy się jak, gdzie i kiedy należy się zachowywać. Rodzice decydują o całym procesie wychowania dziecka. Dokonując wyboru szkoły, rodzice zapoznają się między innymi z jej ofertą wychowawczą. Zapisanie dziecka do naszej szkoły jest aktem aprobaty programu wychowawczego szkoły, potwierdzeniem takiego samego modelu wychowania realizowanego w szkole i w domu. Zapisanie do szkoły jest przede wszystkim deklaracją współpracy ze szkołą w celu ujednolicenia postaw, a także form oddziaływania wychowawczego.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.  Wszyscy nauczyciele więc zwracają uwagę na przestrzeganie przez uczniów „Dziewięciu Złotych Zasad” oraz na niewłaściwe zachowania uczniów. Nauczyciele są zobowiązani wskazywać uczniom, jak należy się właściwie zachowywać i co zrobić, aby poprawić zachowanie.
Uczniowie są motywowani do lepszego zachowania się poprzez nagradzanie postępów w postaci gwiazd i pochwał (system motywacyjny). Uczniowie ponoszą też konsekwencje niewłaściwego zachowania, otrzymując minusy, które informują dzieci o konieczności zmiany ich zachowania.