Szkoła


IMG_4808

Szkoła „Scherzo” jest autorską szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.

Kiedy w roku 2001 roku  powstała szkoła „Scherzo”, było wiadomo, że ma ona spełniać najwyższe standardy europejskie: ma to więc być szkoła ze świetnym programem nauczania i wychowania oraz z zajęciami sportowymi i przedmiotami artystycznymi, prowadzonymi na bardzo wysokim poziomie.

Przedszkole i szkoła podstawowa to dwa najważniejsze etapy w edukacji dziecka. Umiejętności, które dzieci zdobywają w pierwszych latach nauki, dają im niezbędne kompetencje do dalszego kształcenia: wtedy uczą się czytać, pisać, liczyć i myśleć. Nabywają niezbędne kompetencje poznawcze i społeczne, kształtują nawyki związane z nauką i odpowiednim zachowaniem. Od wczesnej edukacji zależy, czy dziecko będzie się uczyło z pasją, czy też będzie to dla niego przykrym obowiązkiem. Praca nauczyciela w tym okresie bazuje na naturalnej ciekawości i pasji poznawczej dziecka, a jej celem jest odkrycie potencjału każdego ucznia, podtrzymanie tego ognia i wyposażenie dziecka w odpowiednie narzędzia, by mogło swoje pasje rozwijać przez całe życie. Proces ten zaczyna się w domu rodzinnym, zaś w przedszkolu i szkole jest wspierany w sposób spójny i ciągły.

„Scherzo” to szkoła, w której rozwój człowieka jest priorytetem realizowanym w twórczej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie „Scherzo” to dzieci, które chcą się uczyć, stawiają sobie ambitne cele i wierzą, że potrafią je osiągnąć. Tacy sami są ich nauczyciele – pełni pasji, konsekwentni i wytrwali.

Szkołę „Scherzo” wyróżnia: nowy budynek zaprojektowany dla potrzeb szkoły, bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna, organizacja dnia zapewniająca efektywną naukę i czas na wypoczynek, a przede wszystkim program autorski opracowany w oparciu o Podstawę Programową MEN.

Nasza szkoła dba o wysoki poziom nauczania w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Rozwijamy zdolności każdego dziecka, pomagamy w pełni wykorzystać jego potencjał. Wzmacniamy wiarę uczniów w ich możliwości, rozwijamy samodzielność, siłę ekspresji, chęć do nauki, a także szacunek do wszystkiego, co można osiągnąć ciężką pracą oraz samodyscypliną. Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.

Mamy wysoki poziom wymagań edukacyjnych wynikających z szerokiego i bogatego programu. Regularnie monitorujemy nasz program i metody nauczania, aby mieć pewność, że są one niezmiennie na najwyższym poziomie.

Jesteśmy dumni z tego, że nasi podopieczni cenią sobie czas spędzony w szkole.